Woning verkopen bij een erfenis? Hier moet je rekening mee houden!

Woning verkopen bij een erfenis? Hier moet je rekening mee houden!

Als iemand overlijdt, krijgen nabestaanden meestal de rest van het bezit. In de meeste gevallen is dit inclusief de woning. Bij het erven van een woning komt veel kijken. Allereerst wil je weten of je het recht hebt om de woning te verkopen. Hoe verloopt zo'n verkoop in de praktijk en hoe zit het met successierechten? In dit artikel lees je alles over het verkopen van een erfappartement.

Wanneer kan een geërfd appartement worden verkocht?

Als u de wettelijke erfgenaam bent van een overleden persoon, heeft u recht op een erfenis. Als de overledene een testament heeft opgemaakt bij een notaris, wordt dit gecontroleerd. Als u officieel erfgenaam bent, betekent dat niet meteen dat u de woning kunt verkopen. Voordat u stappen onderneemt met betrekking tot de verkoop, dient u eerst contact op te nemen met de notaris. In de meeste gevallen is een verklaring van erfrecht vereist. Dit is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Een burgerlijk advocaat stelt op verzoek het erfrecht op. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij het recht hebben om de woning te verkopen.

Moet ik erfbelasting betalen?

Bij het erven van onroerend goed moet erfbelasting worden betaald. De te betalen belasting wordt meestal berekend op basis van de WOZ-waarde van het appartement of het taxatierapport. Soms schrijft een testament voor hoe de waarde wordt bepaald. Over deze waarde betalen erfgenamen belasting.

Erfbelasting in 2022

De rentevoet is afhankelijk van de waarde van de nalatenschap en uw relatie met de overledene. U betaalt alleen erfbelasting als de waarde van de erfenis hoger is dan de vrijstelling. In 2022 betaalt u de volgende belastingtarieven:

Erfgoedwaarde Kind Partner Kleinkinderen en andere nakomelingen Andere erfgenamen (broers, zussen of ouders)

€0 - €130.424 10% 18% 30%

€130.425 en meer 20% 36% 40%

Vrijstelling erfbelasting in 2022

Als erfgenaam bent u tot een bepaald bedrag vrijgesteld van erfbelasting. Vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. Hieronder ziet u het tarief van de  erfbelasting voor 2022:

Je bent: Hoogte belastingvrijstelling in 2022:

Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonende partner €680.645,-

Kind, pleegkind of stiefkind €21.559,-

Kleinkind €21.559,-

Achterkleinkind €2.274,-

Een gehandicapt kind €64.666,-

Ouder €51.053,-

Nog een erfgenaam €2.274,-

De rest van de schuld op het appartement

Een appartement erven is niet geheel zonder risico. Misschien is er een schuld in het appartement. Dit is het geval als de waarde van het appartement lager is dan het bedrag van de hypotheek. Als erfgenaam bent u dus verantwoordelijk voor alle resterende schulden. Daarom kan het verstandig zijn om de nalatenschap als begunstigde te aanvaarden. Dit betekent dat u de erfenis aanvaardt, maar niet verantwoordelijk bent voor de schulden. Bespreek dit met een advocaat om later problemen te voorkomen.

Erfelijk huis te koop

U moet een vergunning hebben om uw huis te verkopen. In de meeste gevallen moet dit worden aangetoond met een verklaring van erfrecht. Om te beginnen met verkopen, nodig je een professionele partij uit die hierbij kan helpen. Het is logisch om te kiezen voor een partij die al vaker te maken heeft gehad met de verkoop van erfwoningen. U kunt een hoge boete krijgen als u later bewijst dat u geen verkoopvergunning heeft. Om aansprakelijkheid voor woninggebreken te voorkomen kan een bemiddelaar of makelaar u helpen de juiste beslissingen te nemen.

Een nalatenschap verkopen is eenvoudig met behulp van HuisHunters. Wij hebben ervaring met het verkopen van onroerend goed via erfrecht. Zo voorkom je problemen na de verkoop. Wilt u een appartement verkopen uit een erfenis? Schrijf de woning dan vrijblijvend in en wij nemen contact met u op om een ​​eventuele verkoop te bespreken.