Iemand overleden? Erfgenamen let op!

Iemand overleden? Erfgenamen let op!

Als er iemand in je omgeving komt te overlijden kun je te maken krijgen met de nalatenschap. Het kan zijn dat jij de erfgenaam bent. Kom je in deze situatie terecht dan kun je zelf beslissen of je erfenis wilt aanvaarden ja of nee. In de meeste gevallen worden erfenissen beneficiair aanvaardt. Je loopt dan geen enkel risico. Je hebt aanspraak op de erfenis maar alleen wanneer dit in jouw voordeel is. Goed om te weten is dat een juiste vereffening enorm belangrijk is. Je hebt een lichte vereffening maar ook een zware vereffening.. We leggen je het verschil uit in dit artikel.

Lichte vereffening nalatenschap

Als één of meerdere erfgenamen een nalatenschap beneficiair hebben aanvaard betekent dat zijn gezamenlijk de vereffenaar zijn. Dit noemen we de lichte vereffening. Hier bestaat een compleet stappenplan voor die je terug kunt vinden in de richtlijnen vereffening nalatenschappen op de website van de rechtspraak. In deze situatie moeten de vereffenaars het beheer van de nalatenschap overnemen. Zo moet bijvoorbeeld de huur van de woning worden opgezegd, de telefoonabonnement en het gas water en licht. Er moet een boedelbeschrijving worden opgesteld en eventuele schuldeisers moeten worden betaald. Als er sprake is van een positieve nalatenschap kan alle schulden worden voldaan en kan de vereffening zonder de kantonrechter de vereffening beëindigen. Als er een bedrag overblijft moet dit worden verdeeld onder de erfgenamen. Als dit is gebeurd is de erfenis succesvol verlopen. Als er sprake is van een negatieve nalatenschap moet er contact worden opgenomen met de kantonrechter. Die kan onder andere schuldeisers oproepen.

Zware vereffening nalatenschap

Dan hebben we ook nog de zware vereffening. Dat betekent dat de lichte vereffening door de kantonrechter is verzwaard. Dit is alleen na een beneficiaire aanvaarding. Er wordt iemand aangewezen om alle taken te voldoen. Er zijn mogelijkheden waarbij de kantonrechter kan doen besluiten om de zware vereffening te verlichten. Bijvoorbeeld wanneer schulden zijn voldaan of bij eventuele vrijstelling. Hou er rekening mee dat schuldeisers altijd bezwaar kunnen en mogen maken tegen de vrijstelling. Bij een succesvol bezwaar betekent dit dat de zware vereffening alsnog plaats moet vinden. Uw Vereffenaar kan hulp bieden bij het regelen van dit soort zaken.