WOZ bezwaar doen met gratis hulp

WOZ bezwaar doen met gratis hulp

WOZ bezwaar, wat wil dat zeggen? Elk jaar ontvang je de WOZ waarde van je woning. Het is de bedoeling dat je de WOZ waarde goed nakijkt,  want het bedrag dat hier op staat wordt ook gebruikt voor verschillende soorten belasting. Wanneer je het niet eens bent met het bedrag, dat de gemeente van jouw woonplaats voor jouw woning heeft vastgesteld, kun je WOZ bezwaar aantekenen. WOZ bezwaar aantekenen wil zeggen dat je het niet eens bent met de WOZ waarde die de gemeente heeft vastgesteld voor je huis. De WOZ waarde is de waarde van je woning op 1 januari van het vorige jaar (peildatum). De gemeente waar je woont, is verantwoordelijk voor het taxeren van de woning. De WOZ-waarde wordt bepaald door taxateurs van de gemeente waarin de woning is gelegen.

WOZ waarde controleren

Je kunt WOZ bezwaar indienen als de WOZ waarde te hoog of te laag is. Taxateurs van de gemeente waar jij woont bepalen de WOZ waarde. Er worden steekproefsgewijs woningen getaxeerd. De gemeente krijgt ook bedragen door van woningen die zijn verkocht in de gemeente op, of rond de peildatum. Ook ontvangt de gemeente gegevens van het kadaster. De gemeente maakt gebruik van speciale software waarmee al deze gegevens samengevoegd kunnen worden. Door gebruik te maken van die speciale software worden huizen vergeleken met elkaar. De WOZ waarde is afhankelijk van:

·          Het type woning; rijtjeswoning, twee onder een kap, appartement, vrijstaand

·          Oppervlakte van de grond

·          Inhoud van de woning

·          Het bouwjaar en de staat van de woning en de tuin; goed onderhouden, achterstallig onderhoud

·          Aanpassingen van de woning op energiegebied; zonnepanelen, warmtepomp, isolatie

·          De ligging van de woning; rustige of drukke buurt (straat), veel groen, scholen; winkelcentra, openbaar vervoer

Waarvoor dient de WOZ waarde nog meer?

WOZ bezwaar teken je aan wanneer je het niet eens bent met de WOZ waarde van je woning. In de meeste gevallen is de WOZ waarde te hoog en dat betekent dan dat je ook teveel belasting betaald. Belastingen waarvoor de WOZ waarde de grondslag is, zijn:

·           De onroerendezaakbelasting

·           De rioolheffing,

·           De inkomstenbelasting,

·           Het eigenwoningforfait,

·           De vennootschapsbelasting,

·           De schenkbelasting,

·           De erfbelasting,

·           De verhuurderheffing,

·           De watersysteemheffing,

Hoe hoger de WOZ-waarde van je woning, hoe hoger de belastingheffing zal zijn. De WOZ waarde van een woning wordt ook door hypotheekverstrekkers gebruikt om de hoogte van een hypotheek te bepalen. In dit geval is het; hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger het bedrag van de hypothecaire lening mag zijn.

WOZ bezwaar aantekenen of niet?

Gelijkgestemde huizen krijgen in de meeste gevallen dezelfde WOZ waarde. Je moet daarom de WOZ waarde goed controleren. Elke woning wordt vergeleken met twee andere woningen die gelijkwaardig zijn. Bezwaarpunten om bezwaar WOZ mee aan te tekenen zijn bijvoorbeeld:

·           De oppervlakte van het terrein of de inhoud van de woning klopt niet

·          Jij hebt een hoekhuis, de vergelijkbare huizen zijn twee onder een kap.

·          Jij hebt geen garage, de vergelijkbare huizen hebben wel een garage

·          Jouw huis heeft geen zolder, de vergelijkbare huizen wel

·          Jouw huis ligt aan een drukke weg, de vergelijkbare huizen staan in een rustige wijk

Andere redenen om bezwaar aan te tekenen zijn dat er in de buurt van je huis industrie is of lawaai van een snelweg. Ook de slagwind van een windmolen en achterstallig onderhoud is een reden om bezwaar aan te tekenen.

Laat Bezwaarmaker.nl je helpen met het opstellen en versturen van een WOZ bezwaar. Dit is voor particulieren kosteloos.